• Aile Danışmanlığı

    Aile Danışmanlığı, ailelerin, çiftlerin ya da hayatı birlikte sürdüren bireylerin ilişkilerini sağlıklı bir biçimde kurmalarına ve sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlayan bir destek alanıdır. Aile, bireyin hayatında onun yakın ilişki ihtiyacını karşılayan birincil yapıdır. Bu yapı aynı zamanda kişiye hayatını sürdürmek için ihtiyacı olan temel becerileri kazandırır ve kendi kimliğini kazanmasında kritik bir rol oynar. Bütüncül bir biçimde baktığımızda aile, kişinin biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birincil ve vazgeçilemez bir kaynaktır.

Önleyici Yaklaşım

Kişilerin hayatlarındaki birincil ve çok boyutlu bu kaynağın sağlıklı bir biçimde yapılandırılması, sürdürülmesi ve hatta beslenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle bireyleri besleyen bu önemli yapıyı önleyici bir yaklaşımla ele almak yerinde olacaktır. Aile Danışmanlığı tam burada ailelere, olası sorunlar ortaya çıkmadan onları engellemeye çalışmak noktasında destek sağlar. Ailelerin yaşam döngülerinde ne tür deneyimlerle karşılaşacakları, bu deneyimlere nasıl hazırlanmaları gerektiği, döngüye özgü gerilimlerin üstesinden nasıl gelecekleri konularında danışanlar bilgilendirilir ve yaşam döngülerine bilinçli bir biçimde hazırlanmalarına yardım edilir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık

Benzer bir biçimde evlilik hazırlığındaki bireylerin kendilerini ve partnerlerini daha derinden tanımaları ve kültürel açıdan ve yaşam tarzları bakımından uyumlarını değerlendirmeleri onların birlikte yeni bir yapıyı sağlıklı bir biçimde oluşturabilmeleri açısından önemlidir. Evliliğin getireceği sorumlulukların bilincinde olmaları ve kendilerine sormaları gereken soruların cevaplarını verebiliyor olmaları da evliliğe hazır bulunuşun diğer bir ayağıdır. Danışmanlık süreci bu konuda kişilerin zihnini netleştirir ve onların evliliğe daha bilinçli ve sağlıklı bir biçimde adım atmalarına destek olur.

Duygusal İhtiyaçlar

Dünyayı duygularıyla deneyimleyen bireyler için bu destek alanı, aile üyelerinin her birinin duygusal ihtiyaçlarını fark etmek ve bunlara uygun stratejiler geliştirmek noktasında onlara rehberlik eder. Bireylerin duygularını ifade edebilmelerini ve diğerlerinin bakış açısını anlamalarını sağlayan güvenli bir alan oluşturur. Bu güvenli alan kişilerin duygusal esneklik kazanmalarına, onları kabul etmelerine ve daha sağlıklı iletişim kurabilmelerine yardım eder.

Çatışma Yönetiminde Çözümcü Yaklaşımlar

İlişkilerin sağlığı, ilişkideki tarafların arasındaki iletişimin sağlığı ile el ele yürümektedir. Kişilerin birbirleri ile sağlıklı iletişim kuramaması durumunda çatışmalar kronikleşebilir ve ilişkileri sarsan bir hal alabilir. Tam burada şu noktaya dikkat çekmek yerinde olacaktır; sağlıklı ilişki hiçbir şekilde çatışmanın yaşanmadığı ilişki değildir. Burada esas olan bireylerin çatışmaları çözme becerisi kazanabilmesi ve çatışmaları çözmeye gönüllü olmasıdır. Bu nedenle kişilerin birbirlerini anlaması, kendilerini anlatabilmesi, anlaşamadıkları noktalarda birbirlerini kabul edebilmesi için sağlıklı iletişim kurabilmeleri gerekecektir. Çatışmaların kronikleşmesinden önce sağlıklı iletişim becerileri geliştirmek noktasında Aile Danışmanlığı oldukça faydalı olmaktadır.

Boşanma ve Boşanma Sonrasında Destek

Danışmanlık süreci boşanma aşamasına gelmiş çiftlerin bu süreci tüm aile üyeleri için mümkün olan en sağlıklı biçimde yürütebilmeleri için kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte öncelikle çiftlerin aldıkları kararla ilgili emin olmalarını sağlayacak yaklaşımlarda bulunulur. Yaşadıkları çatışma konularına çözümcü bir bakış açısı ile yeniden yaklaşmaları desteklenir ve yeni düzenlemeler önerilebilir. Boşanma kararının net olduğu durumlarda çocukların bu süreçten zarar görmemelerine yönelik yapılması gerekenler konusunda rehberlik sağlanır. Bireylerin boşanma sonrasında yeni gereksinimlerini belirleme ve yeni hayatlarına hazırlanmaları konusunda destek verilir. Bu tür bir süreçte esas olan aile bireylerini güçlendirmeye yönelik müdahaleler olacaktır.

Ebeveyn- Çocuk İlişkileri

İçinde yaşadığımız toplumsal ve kültürel değişim ile üretim ve tüketim ilişkilerindeki farklılaşmalar, teknolojik gelişmeler, küreselleşmenin getirdiği dönüşümler aileleri de dönüştürmüş ve çocukların aile içindeki var oluşlarını farklılaştırmıştır. Bu noktada çocuk-ebeveyn çatışmaları, çocukların ergenlik süreçleri, eğitim süreçlerinde yaşanan zorluklar ve gerilimler aile hayatının kaçınılmaz bir gündemi haline gelmiştir. Bu gündem içinde sağlıklı bir yapılanma hem aile bireylerinin duygusal doyumlarını ve mutluluklarını, hem de çocukların gelişiminin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Aile Danışmanlığı ebeveyn-çocuk ilişkilerini işlevsel bir zemine oturtmak noktasında gerekli faydayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Özetlemek gerekirse Aile Danışmanlığı süreci aileyi bir bütün olarak ele alır; aile üyelerini içinde yaşadıkları toplumdan, geldikleri köken ailelerden, kültürel yapılardan ve bireysel özelliklerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bununla birlikte tüm bu renkler yeni bir resim oluşturur ve bu resmin güzelliği, renklerin, kendi varlıklarını yeni bir bütün içinde birleştirme inceliği, emeği ve samimiyetine bağlı olacaktır…

Eğer siz de ilişkinizde, çekirdek ya da köken ailenizde sorunlar yaşıyorsanız ya da ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsanız aşağıdaki alt başlıklarda veya dilediğiniz herhangi bir gündem için Aile Danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

  • Evlilik Öncesi Danışmanlık
  • Gebelik ve Lohusalıkta Annenin Güçlendirilmesi
  • Etkili Ebevenylik
  • Ergenlik Dönemi Zorlantıları
  • Ailede İletişim Problemleri ve Etkili İletişim Stratejileri
  • Çatışmalar için Çözüm Stratejileri
  • Boşanma Danışmanlığı ve Boşanma Sonrası Destek
  • Tek Ebeveynli Aileleri Destekleme