Bireysel Koçluk

Bireysel koçluk,  kişilerin hedeflerine ulaşmalarında onlarla birlikte yürüyen, içsel potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan ve bu potansiyelleri harekete geçirecek kıvılcımı ateşleyen yaklaşımı ile etkili bir kişisel gelişim ve performans artırma aracıdır. Bireyin kişisel kaynaklarını ve potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışırken, hedef belirleme, strateji planlama, harekete geçme ve yoldaki muhtemel engelleri aşma noktasında destek verir. Bu süreç, bireylerin kendi iç dünyalarına doğru bir yolculuğa çıkmalarına, güçlü yanlarını tanımalarına ve zayıf noktaları üzerinde çalışarak gelişmelerine olanak tanır.

Bireysel koçluk kişilerin hayatlarında birçok alanda ilerlemelerini sağlar. Kişiler kendilerini koşulsuz bir biçimde yargılamadan kabul edecek, etkin bir biçimde dinleyecek ve anlayacak, duygu ve düşünceleri ile ilgili yansıtmalar yapacak ve kendilerini daha derin bir biçimde keşfetmelerini sağlayacak bir koçla bu  yolculuğa çıktığında farkındalık geliştirir. Bu farkındalığı eylem takip eder ve bu da ilerlemeyi destekler. Koçluk danışanı merkezine alan, içindeki potansiyeli ve kanatlarını fark etmesi ve kendi hayatının kahramanı olması yolunda ona alan açan şefkatli bir süreçtir. Koç her bir danışanın eşsizliğini güçlü bir hazır bulunuşlukla kabul eder.

Bir koçluk görüşmesinin gündemi her şey olabilir. Danışan gündelik hayatının herhangi bir bileşenini görüşmeye taşıyabileceği gibi, eğitim, kariyer, ilişkiler, hedefler ve planlar gibi hayat içindeki bazı kritik yaşantıları da gündeme getirebilir. 

Koçluk süreci Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Etik İlkelerine sıkı sıkıya bağlı bir biçimde gerçekleşir. Profesyonel Davranış, Çıkar Çatışmalarından Kaçınma, Gizlilik gibi ICF Etik Davranış Standartlarına bağlı kalınarak bu ilkeler en üst düzeyde tutulur.

Diğer bir önemli nokta, koçluk sürecinin danışmanlık ve psikoterapi gibi destek alanları ile karıştırılmaması gerektiğidir. Koçluk sağlıklı zihinlerle gerçekleşen bir süreçtir. Bu nedenle bireylerin psikoterapiye ihtiyaç duyduğu durumlarda ya da bir danışmanlık hizmeti talep ettiklerinde onları ilgili alanın uzmanına yönlendirmek de koçun önemli bir sorumluluğudur. Bununla birlikte Koçluk psikoloji biliminin belirli seviyedeki çeşitli araçlarını kullanır ve bu araçlar yoluyla danışanı güçlendirmeyi hedefler.

Koçluk süreci en fazla elli dakikalık görüşmeler şeklinde gerçekleşir.  ICF bu sürecin en fazla on görüşme ile sınırlandırılmasını önerir. Online ya da yüz yüze gerçekleştirilebilecek bu görüşmeler, danışan ve koçun aynı seviyede durduğu, birbiri ile herhangi bir hiyerarşik ilişki içinde bulunmadığı, açık yüreklilikle iletişim kurdukları ve geri bildirimler verdikleri bir süreç oluşturmaktadır.