Bireysel Koçluk

Koçluk bireylerin ve kurumların hedeflerine ulaşma yolculuğunda onlarla birlikte yürüyen, içsel potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan ve bu potansiyelleri harekete geçirecek kıvılcımı ateşleyen yaklaşımı ile etkili bir kişisel gelişim ve performans artırma aracıdır. Bireyin kişisel kaynaklarını ve potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışırken, hedef belirleme, strateji planlama, harekete geçme ve yoldaki muhtemel engelleri aşma noktasında destek verir. Bu süreç, bireylerin kendi iç dünyalarına doğru bir yolculuğa çıkmalarına, güçlü yanlarını tanımalarına ve zayıf noktaları üzerinde çalışarak gelişmelerine olanak tanır.

Koçluk, bunu öncelikle danışanla kurduğu güvenli ve yakın ilişki ile yapar. Koç danışanını olduğu haliyle, tüm değerler sistemi ve kültürel alt yapısı ile birlikte sonsuz bir kabulle karşılar. Bu hazır bulunuşluk danışana kendini ifade etmek ve kendi derinlikleri keşfedebilmek için güvenli alanı sağlar. Bu güvenli alanda danışan da kendi bütünlüğünün farkına varır ve ihtiyaçlarını, potansiyelini ve hedeflerini keşfeder. Bu hedeflerin onun için nasıl bir nihai anlama hizmet ettiğini anlaması koçluk sürecinin diğer bir aşamasıdır. Danışan bir kere hedefinin hangi değere, anlama ve yolculuğa hizmet ettiğini anladığında motivasyon başlar ve potansiyel ateşlenir.

Koç bu süreçte uzmanlığına özgü yetkinlikleri ve araçları kullanır. Bu yetkinliklerden en önemli ve vazgeçilmez olanı etkin dinlemedir. Danışanlarını en üst seviyede dinler ve onların söyledikleri kadar söylemediklerini de anlar. Güçlü sorularla yanlarında olduğu bu farkındalık yolculuğunda, danışanlar söylenmeyenleri kendilerinden duyar ve keşif başlar. Bu destekleyici ve cesaret verici ortam sayesinde danışan hayata karşı daha net bir duruş kazanır ve daha cesur adımlar atar.