Boşanma Danışmanlığı

Boşanma, çiftlerin karşılaşabileceği en zorlu deneyim ve en duygusal süreçlerden biridir. Çoğu zaman çatışmaların artık çözülemeyecek bir noktaya geldiği durumlarda boşanma kararı almak kaçınılmaz olabilir. Boşanma ile ilgili toplumumuzda bazı negatif düşünce kalıpları gelişmiştir. Boşanmanın değil, boşanmanın yönetilememesinin ‘kötü’ olduğu fark edildiğinde bu süreç kişilerin hem duygu dünyasında hem de toplumsal hayatı içinde çok daha rahat ilerleyecektir.

Boşanma süreci bireylere çoğunlukla derin bir kayıp duygusu, bir nevi ‘yas’ yaşatır. Bunlarla birlikte bireyler geri planda kendileri ile ilgili belki de üzerinde pek durulmayan bir ‘başarısızlık’ ve ‘yetersizlik’ algısı geliştirir. Taraflar ‘kötü’ bir şey yapıyor ve yuvalarını ‘yıkıyor’ olma düşüncesi ile utanç ve suçluluk hissedebilirler. Bu düşünce ve duyguların yönetilememesi ve rasyonel düşüncelerle değiştirilememesi, bireylerin sonraki yaşantılarına bir takım kaygılarla devam etmelerine neden olmaktadır.

Ayrıca bu tür bir süreç iyi yönetilemediğinde ailenin diğer bireyleri, çocuklar, yaşlılar ve hatta evcil hayvanlar üzerinde yaralayan etkilere neden olmaktadır. İletişim problemlerini en aza indirmek, işbirliği geliştirmek ve sürecin daha yapıcı bir biçimde ilerlemesini sağlamak özellikle çocukların bu süreçten en az zararı görmelerini kolaylaştıracaktır.

Boşanma danışmanlığı, bu süreçte öncelikle çiftleri kararları ile ilgili yeniden düşünmeleri, yeni çözüm olasılıkları keşfetmeleri, birbirlerini anlamaya çalışmaları ve duygularını açık bir iletişim dili ile ifade etmeleri yönünde cesaretlendirir. Boşanma kararının kesin olması durumunda danışmanlığın ilk hedefi bireyleri güçlendirmek olacaktır. Duygusal durumu dengelenen bireylerin kararları ve süreçteki beklentileri ile ilgili rasyonel bir noktaya gelmesi kolaylaşacağından Boşanma Danışmanlığı bu süreçte oldukça destekleyici olmaktadır.

Boşanma Danışmanlığı diğer aile bireylerinin süreçten en hafif şekilde etkilenmelerini temin etmek için çiftlere rehberlik eder. Bu kararın özellikle çocuklara açıklanma biçimi, sonrasında sürecin hayata geçmesi, çiftlerin yeni hayatlarının organize edilmesi ve çocukların bu aşamaların tamamında duygusal, ekonomik ve sosyal refahının sağlanması noktasında bu destek alanı oldukça gerekli olmaktadır.

Boşanma Danışmanı çiftlere hukuki süreçle ilgili bazı temel bilgilendirmeler yapar. Boşanma anlaşmasının hazırlanması, karşılaşılabilecek yasal süreçler ve atılması gereken uygun adımlar konusunda onlara destek sağlar. Yoksulluk ve iştirak nafakası, edinilmiş malların paylaşımı, velayet ve benzeri konularda tarafların sağlıklı iletişim kurmalarını yapıcı bir yaklaşımla destekler.

Boşanma Danışmanlığı aynı zamanda bireylerin boşanma sonrası süreçleri ile ilgili de onlara rehberlik eder. Bireylerin hissettikleri kayıp duygusu ile birlikte yaşadıkları yas sürecinde onlara destek verir. Böylece başlayan yeni hayatın daha kolay, daha sağlıklı ve daha sağlam bir temel üzerinde inşa edilmesi sağlanabilir.