Çatışma Yönetiminde Çözümcü Yaklaşımlar

İlişkilerin sağlığı, ilişkideki tarafların arasındaki iletişimin sağlığı ile el ele yürümektedir. Kişilerin birbirleri ile sağlıklı iletişim kuramaması durumunda çatışmalar kronikleşebilir ve ilişkileri sarsan bir hal alabilir. Tam burada şu noktaya dikkat çekmek yerinde olacaktır; sağlıklı ilişki hiçbir şekilde çatışmanın yaşanmadığı ilişki değildir. Burada esas olan bireylerin çatışmaları çözme becerisi kazanabilmesi ve çatışmaları çözmeye gönüllü olmasıdır. Bu nedenle kişilerin birbirlerini anlaması, kendilerini anlatabilmesi, anlaşamadıkları noktalarda birbirlerini kabul edebilmesi için sağlıklı iletişim kurabilmeleri gerekecektir. Çatışmaların kronikleşmesinden önce sağlıklı iletişim becerileri geliştirmek noktasında Aile Danışmanlığı oldukça faydalı olmaktadır.