Ebeveyn- Çocuk İlişkileri

İçinde yaşadığımız toplumsal ve kültürel değişim ile üretim ve tüketim ilişkilerindeki farklılaşmalar, teknolojik gelişmeler, küreselleşmenin getirdiği dönüşümler aileleri de dönüştürmüş ve çocukların aile içindeki var oluşlarını farklılaştırmıştır. Bu noktada çocuk-ebeveyn çatışmaları, çocukların ergenlik süreçleri, eğitim süreçlerinde yaşanan zorluklar ve gerilimler aile hayatının kaçınılmaz bir gündemi haline gelmiştir. Bu gündem içinde sağlıklı bir yapılanma hem aile bireylerinin duygusal doyumlarını ve mutluluklarını, hem de çocukların gelişiminin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Aile Danışmanlığı ebeveyn-çocuk ilişkilerini işlevsel bir zemine oturtmak noktasında gerekli faydayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Özetlemek gerekirse Aile Danışmanlığı süreci aileyi bir bütün olarak ele alır; aile üyelerini içinde yaşadıkları toplumdan, geldikleri köken ailelerden, kültürel yapılardan ve bireysel özelliklerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bununla birlikte tüm bu renkler yeni bir resim oluşturur ve bu resmin güzelliği, renklerin, kendi varlıklarını yeni bir bütün içinde birleştirme inceliği, emeği ve samimiyetine bağlı olacaktır…

Eğer siz de ilişkinizde, çekirdek ya da köken ailenizde sorunlar yaşıyorsanız ya da ilişkilerinizi güçlendirmek istiyorsanız aşağıdaki alt başlıklarda veya dilediğiniz herhangi bir gündem için Aile Danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

  • Evlilik Öncesi Danışmanlık
  • Gebelik ve Lohusalıkta Annenin Güçlendirilmesi
  • Etkili Ebevenylik
  • Ergenlik Dönemi Zorlantıları
  • Ailede İletişim Problemleri ve Etkili İletişim Stratejileri
  • Çatışmalar için Çözüm Stratejileri
  • Boşanma Danışmanlığı ve Boşanma Sonrası Destek
  • Tek Ebeveynli Aileleri Destekleme