Etkili Ebeveynlik Çalışmaları

Çocuklar için aile hayatı, hem sevmeyi ve bağlanmayı öğrendikleri hem de kimliklerini geliştirdikleri merkezi bir deneyim alanıdır. Bunun da ötesinde onlar aile içinde öğrenir, hayatı tanır, beceri geliştirir ve birey olur. Bunları yaparken kendileri hakkında öğrendikleri, geliştirdikleri iç sesleri ve düşünce şemaları tüm hayatları boyunca onlara eşlik edecek ve yaşam doyumu düzeylerini sürekli olarak etkileyecektir. Bu nedenle, çocuğun içsel olarak beslenmesi, kendini sevilen, değerli ve yeterli bir varlık olarak bilmesi ebeveynlerin en önemli sorumluluğudur. Etkili Ebeveynlik Çalışmaları tam da bu noktada ebeveynlerin destek almak istedikleri bir çalışma alanı olmaktadır. İçinde yaşadığımız toplumsal ve kültürel değişim ile üretim ve tüketim ilişkilerindeki farklılaşmalar, teknolojik gelişmeler, küreselleşmenin getirdiği dönüşümler aileleri de dönüştürmüş ve çocukların aile içindeki var oluşlarını farklılaştırmıştır. Bu noktada çocuk-ebeveyn çatışmaları, çocukların ergenlik süreçleri, eğitim süreçlerinde yaşanan zorluklar ve gerilimler aile hayatının kaçınılmaz bir gündemi haline gelmiştir. Bu gündem içinde sağlıklı bir yapılanma hem aile bireylerinin duygusal doyumlarını ve mutluluklarını, hem de çocukların gelişiminin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Etkili Ebeveynlik Çalışmaları ebeveyn-çocuk ilişkilerini işlevsel bir zemine oturtmak noktasında gerekli faydayı sağlamayı amaçlamaktadır.