Evlilik Öncesi Danışmanlık

Aile, bireylerin yakın ilişki ihtiyaçlarını karşıladıkları en önemli yapıdır. Bu nedenle evlilik kararını vermek ve bu sürece başlamak bireylerin hayatındaki birkaç önemli adımdan biridir. Hayatın bu aşamasında eş seçimi kadar, belki de daha da önemli bir biçimde, bireyin kendini tanıması, beklentilerini keşfetmesi, hayatıyla ne yapmak istediğinin farkına varması ve bu adıma hazır olup olmadığını düşünmesi önemlidir. Bu noktalar üzerinde düşünmek doğru eşi seçmenin başlangıcıdır.

Evlilik iki farklı bireyin, tüm benzerlikleri ve farklılıkları ile yeni bir yapı oluşturması, kendi geçmişlerini, kültürlerini, alışkanlıklarını ve hatta köken ailelerini bu yeni yapı içine taşıması sürecidir. Bu tür çok boyutlu bir yapının iyi yönetilmesi kişilerin her bakımdan ‘iyi oluşlarını’ sağlayacaktır. Bu nedenle bu özel ama aynı zamanda karmaşık süreçte partnerlerin bu yeni yapıya getirecekleri her bir bileşeni derinlemesine düşünmeleri faydalı olacaktır. Evlilik planlayan bireylerin değerlerinin birbirleriyle uyumlu olması, beklentilerinin gerçekçi ve hizalı olması ve hayata bakışlarının paralelliği evliliğin sağlam ve sürekli olması için gereklidir. Evlilik Öncesi Danışmanlık, bu bileşenlerin tamamının bireyler tarafından Aile Danışmanının rehberliğinde değerlendirildiği bir süreçtir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık, evliliğin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine ve ilişkinin güçlendirilmesine destek olur. Bu profesyonel destek sürecinde, nikah, düğün, yeni bir ‘yuva’ inşasından başlayan ve yeni bir aile olmaya doğru ilerleyen yolda karşılaşılabilecek sorunlar önleyici bir yaklaşımla ele alınır. Etkili iletişim becerilerini ve sorun çözme stratejilerini geliştirerek çiftler zorlu durumlarla başa çıkmak için birlikte çalışmayı öğrenir. Her biri kendine özgü nitelikler arz eden ve her aile üyesine o döneme özgü gelişimsel görevler yükleyen Aile Yaşam Döngüleri konusunda bilgilenir ve aile hayatına bilinçli bir biçimde hazırlanır.

Günümüzde aileler tesadüfen kurulmamaktadır. Bireyler geçmiş dönemlere nazaran çok daha farkında, daha bilinçli ve gelişime daha açık bir zihin yapısı ile yaşamayı tercih etmektedir. Bu tür bir bakış açısı, evlilik sürecine yönelik profesyonel bir rehberlik ile desteklenirse, mutlu bir aile için önemli bir adım olacaktır.