Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Aile, bireylerin yakın ilişki ihtiyaçlarını karşıladıkları en önemli yapıdır. Bu yapı aynı zamanda çocukların hayatlarını sürdürmek için gereken temel yaşam becerilerini edindikleri, kendi kimliklerini oluşturdukları ve ilişki kurma biçimlerini geliştirdikleri deneyimsel bir okuldur. Neredeyse kişiliğin ve bireyselliğin omurgasının oluştuğu bu özel yapıda duygular ve yakınlık oldukça önemli kavramlardır. Aile tüm bu bireysel kavramların ötesinde ve aynı zamanda toplumsal, kültürel ve ekonomik unsurlarla şekillenir. Evlilik ve Aile Danışmanlığı, hayatı birlikte sürdüren bireylerin bu önemli yapıyı sağlıklı bir biçimde kurmaları ve devam ettirmelerini amaçlayan bir destek biçimidir.

Ailenin bu çok katmanlı ve yapısı, onu oluşturan tüm unsurların hem ayrı ayrı hem de bir bütünlük içinde ele alınmasını gerektirir. Aile üyelerinin bu yapı içindeki ihtiyaçları, rolleri ve sorumlulukları onların bireysel özelliklerine göre şekillendirilmelidir. Aile Yaşam Döngülerinin her birine özgü yaşantılar ve gelişimsel görevler konusunda aile üyeleri bilgilenmeli ve bu döngülerin getireceklerine hazırlıklı olmalıdır. Aile Danışmanlığı bu yapılanmanın sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde oluşması ve işleyişi için bireylerin gerekli adımları atmalarına yardımcı olur.

Bu çok katmanlı yapıda çatışma yaşanması kaçınılmazdır. Çatışmanın yaşanmaması gelişimin de gerçekleşmemesi anlamına gelir. Aile yaşantısında önemli olan çatışmalara ne şekilde yaklaşıldığı ve onları çözme yolunda ne tür davranışlar sergilendiğidir. İletişim becerilerinin geliştirilmesi çatışma yönetimi için vazgeçilmez bir adımdır ve Aile Danışmanlığı bu becerilerin geliştirilmesi için bireylere rehberlik eder.  Genel bir çerçeveden bakmak gerekirse, Evlilik ve Aile Danışmanlığı, nikah ve düğün törenlerinden başlayarak aile bireyleri arasındaki duygusal yaşantılar, çatışmalar, iletişim problemleri, köken ailelerle problemler, ebeveyn çocuk ilişkileri, ailenin ekonomik alandaki işleyişi, yaşlılık, kriz dönemleri ve benzeri alanları kapsayan geniş bir yelpazede ailelere destek veren bir danışmanlık biçimidir. Özellikle aile önleyici bir yaklaşımla ele alındığında danışmanlık süreci daha kısa ve çözüm daha kolay ulaşılabilir bir noktada olmaktadır.