Grup ve Takım Koçluğu

Grup ve Takım Koçluğu, günümüz iş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, kurumlar içindeki bileşenlerin sistematik bir biçimde ve bütünlük içinde, birbirleri ile uyumlu ve tamamlayan bir yaklaşımla işlemelerine destek vermeyi amaçlayan bir hizmet alanıdır.

Takım Koçluğunda takım bir sistem olarak ele alınır ve onun üyelerinin toplamından farklı bir yapı olduğu kabul edilir. Bu farklı yapının ana varoluş sebebi amaç ve hedefler olduğundan, grup üyelerinin bireysel varoluşları ve takımın hedeflerinin dengeli ve uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi önemlidir. Takımdaki güven ortamı bireysel varoluşları destekler ve üyelerin daha motive ve verimli olmasını sağlar. Takımların oluşum aşamalarını ve işlev durumlarını iyileştirmek, iş birliğini sürekli kılmak ve çatışmalara çözüm stratejileri geliştirmelerini desteklemek noktasında da Takım Koçluğu ekiplere ve üyelerine destek verir.

Grup Koçluğu Takım Koçluğundan farklı olarak bir sistemden çok bir konu etrafında toplanan bireylerin bireyselliklerinin daha fazla kabul edildiği, konuya ve kendilerine yönelik farkındalıklarının sağlandığı, bireylerin gelişimlerine alan açıldığı bir yapı içinde gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak kurumlar ve toplulukların yaşayan sistemler olarak var olması, onların sürekli bir gelişim hedefine yönelik güçlendirilmesini gerektirmektedir. Koçluk bu gücü sağlamak için oldukça etkili bir araç olarak kullanılır ve kalıcı sonuçlar sağlanır.