• Aile Danışmanı
  • ICF Profesyonel Koç
  • Sosyolog
  • NLP Uzmanı (Master Practitioner)

Hakkımızda

“Anlam, dünyaya getirdiğimiz ışıktır.”

Elisabeth Lukas

Bireylerin ‘iyi oluş’ haline ulaşmalarında onlara destek olmak, kendi içsel güçlerini gerçekleştirme yolculuklarında onlarla birlikte yürümek, ailelere çözüm odaklı bir bakış açısı ile yardımcı olmak ve kurumlar için profesyonel çözümler sağlamak amacıyla yola çıkan Noetika, insanı üç boyutlu bir varlık olarak ele alır. Somatik, psişik ve tinsel (noetik/geistik)  boyutu ile insan bir bütün olarak eşsizdir ve ihtiyacı olan tüm güç ve potansiyeli içinde barındırır. Noetik felsefe her bir insanın içinde barındırdığı eşsiz potansiyelin farkındalığı ile ilgilenir. Noetika’ya ilham olan bu ilgi, her bir insanın dünyada ‘ışıması’ gerekliliği ile birleşmiş ve bu sayfanın varoluş sebebi olmuştur.

Düşüncem odur ki; bir kere bu potansiyeli bildiğimizde ve bu potansiyelin içkin olduğu anlamı keşfettiğimizde hayat her birimiz için ve her şeye rağmen yaşanılır olacaktır.

 

Bu keşif sürecinde Noetika;
  • Her bir bireyin tam ve bütün olduğunu kabul eder.
  • Bu bütünlük içinde eşsiz bir potansiyel barındırdığını düşünür.
  • Danışanlarla güvene dayalı ve dengeli bir yakınlığı önemser.
  • Gizlilik ve mahremiyeti önceler.
  • Danışanları oldukları hali ile kabul eder ve onlarla önyargılardan arınmış bir biçimde profesyonel sınırlar içinde ilişki kurar. 
  • Çözüm odaklı bir yaklaşımı tercih eder ve danışana gelişimin sorumluluğunu alması yolunda destek sağlar.

BAHAR ESER

1975 yılında doğdu. Ailesi ile birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşadıktan ve ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimine başladı. Aynı yıl bir kamu kurumunda çalışma hayatına adım attı ve çeşitli kademelerde görev yaptı. 2016-2021 yılları arasında bağlı bulunduğu kurumun yurtdışı temsilcisi olarak çalıştıktan sonra tüm birikim ve deneyiminin daha anlamlı bir biçimde fayda sağlayacağı alana yöneldi.

2023 yılında Sola Unitas Akademi’den aldığı Temel Koçluk, Yönetici Koçluğu ve Takım Koçluğu eğitimlerinin ardından ICF Profesyonel Koç olarak destek vermeye başladı. Koçluk yetkinliklerini NLP Master Programı ile zenginleştirdi. Hali hazırda tamamlamakta olduğu ACTP süreci ile birlikte Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı programını bitirdi ve Aile Danışmanı unvanını aldı.

Yürüdüğü tüm yollar boyunca anlam arayan ve bu anlamın farkındalığı peşinde koşan biri olarak, her canlının eşsiz olduğuna ve muhteşem bir bütünlüğün hem bir parçası hem de kendisi olduğuna inandı. Yolculuğunun bu noktasında dünyaya ve yaşama, bireylere, ailelere ve kurumlara sağlamak istediği faydanın umuduyla bakmaktadır.

İstanbul Anadolu yakasında yaşayan Bahar Eser bir çocuk annesidir. Seanslarını yüz yüze veya online olarak gerçekleştirmektedir.