İlişki Danışmanlığı

Bireyler kimliklerini ‘öteki’lerle ilişki içinde deneyimlerler. Bu nedenle iletişime geçmek, ilişki kurmak, bağlanmak, yakın hissetmek ve hatta çatışmak hem kaçınılmaz hem de hayati bir ihtiyaçtır. Varoluş farkındalığı ilişkiler içinde gelişir. Kim olduğumuzu öteki ile anlarız.

Bu bağlamda bireylerin ilişki içinde işlevsel bir biçimde var olması hem kendileri için hem de ilişkinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve sağlıklı bir süreklilikle yaşanması açısından önemlidir. Özellikle romantik ilişkilerde bireysel varoluş ve çift olma çabası arasında ortaya çıkabilecek gerilim, çeşitli çatışmaları da beraberinde getirmektedir.

İlişki Danışmanlığı bireylerin hem kendilerini, hem de ilişkileri içinde var oluşlarını destekleyen bir danışmanlık sürecidir. Bu süreçte bireyler kendi kişisel alanlarında güçlenirken aynı zamanda ilişki içinde yaşadıkları sorunlarla ilgili farkındalık sağlar ve bilgi edinirler. Romantik ilişkilerde, çaba ve fedakarlıkta dengenin bozulmuş olması noktasında yeniden dengeye gelerek ilişkilerinde giderek sağlamlaşan bir zeminde ilerlerler. İlişki Danışmanlığı bireyleri ve ilişkiyi güçlendirirken ayni zamanda yaşanan iletişim problemlerini anlamak, etkili iletişim becerisi geliştirmek, çatışmaları çözümcü bir bakış açısı ile yönetmek ve bu sayede çatışma ve hatalardan öğrenmek notasında ilişkiyi destekler. Bu danışmanlık biçiminde destek alanı yalnızca romantik ilişkiler değildir; bireylerin önem ve anlam atfettiği tüm ilişkilerde İlişki Danışmanlığından faydalanılabilir.