İlişki Koçluğu

Bireyler kimliklerini ‘öteki’lerle ilişki içinde deneyimlerler. Bu nedenle iletişime geçmek, ilişki kurmak, bağlanmak, yakın hissetmek ve hatta çatışmak hem kaçınılmaz hem de hayati bir ihtiyaçtır. Varoluş farkındalığı ilişkiler içinde gelişir. Kim olduğumuzu öteki ile anlarız.

Bu bağlamda bireyin ilişkiler içinde hem kendisi, hem de o ilişkinin bir parçası olması arasında önemli bir gerilim vardır. Kişiler bu gerilimden öğrenirler, gelişirler ve değişirler. Burada kritik olan nokta bireyin ilişki içinde kendi kimliğini gerçekleştirirken aynı zamanda o birlikteliğin içinde var olabilmesidir. Var oluşu en güçlü biçimde hissettiren şey ise görülmek, duyulmak ve anlaşılmaktır. İlişki içinde duygusal ihtiyaçların dikkate alınması, bunlara özen gösterilmesi ve karşılanmaya çalışılması ilişki doyumu için oldukça önemlidir.

Romantik ilişkilerde süregelen sorunların en önemli nedeni çoğunlukla ilgide, çabada ve fedakarlıkta dengenin bozulmuş olmasıdır.  Taraflardan birinin dengeden uzak bir biçimde gösterdiği çaba ve ilgi hemen her zaman diğer tarafın daha az çaba ve ilgi göstermesi ile sonuçlanır. Bu dengenin bozulmasının sebebi kişinin kendi merkezinden uzaklaşmasıdır. Kendine merkezlenmek bireyin kendini tanıması, kendi varlığının tüm olumlu ve olumsuz yanlarını kabul ederek güçlü bir benlik algısı oluşturması ve kendini tam ve bütün hissetmesi demektir. Kişi kendi merkezinde olduğunda güçlü bir var oluş sergiler ve kendi var oluşunu sergiledikçe hem bir bütün olarak hayatta hem de ilişkilerinde daha güçlü bir doyum yakalar.

İlişki koçluğu kişilere kendine merkezlenmek sürecinde, ilişkilerindeki denge problemini çözme noktasında ve öteki ile daha sağlıklı bir bağ oluşturma konusunda koçun onlarla birlikte yürüdüğü ve kendi benliklerini keşfetme yolunda onlara eşlik ettiği bir destek biçimidir.

İlişki koçluğu bireylerin hem kendilerini hem de ilişkilerini güçlendirmek, ilişkilerinde daha sağlıklı bir iletişim biçimi geliştirmek, çatışmalara çözümcü bir bakış açısı ile yaklaşmak, ilişki doyumunu artırmak, birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve böylece daha derin bağlar kurmalarını kolaylaştırmak için onlara alan açar.

İlişki Koçluğunun destek alanı yalnızca romantik ilişkiler değildir. Kişinin önem ve anlam atfettiği tüm ilişkiler için bu destek alınabilir. Bu sürece kişi yalnız katılabildiği gibi ilişkinin tüm tarafları da dahil olabilir.