Koçluk Görüşmesi Süreci

Bir koçluk görüşmesinin gündemi herhangi bir konu olabilir. Danışanın hedefleri büyük olsa da görüşmeye getirdiği her bir gündem büyük hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik küçük ama önemli adımlar olacaktır. Sürecin gücü buradadır: küçük farkındalık ve eylemlerin büyük değişimler yaratacağını görmek eşsizdir.

Koçluk süreci en fazla elli dakikalık görüşmeler şeklinde gerçekleşir.  ICF bu sürecin en fazla on görüşme ile sınırlandırılmasını önerir. Online ya da yüz yüze gerçekleştirilebilecek bu görüşmeler danışan ve koçun aynı seviyede durduğu, birbiri ile herhangi bir hiyerarşik ilişki içinde bulunmadığı, açık yüreklilikle iletişim kurdukları ve geri bildirimler verdikleri bir süreç oluşturmaktadır. 

Eğer siz de özel hayatınıza, iş ortamınıza, motivasyon kaynaklarınıza, hayata karşı gelişen tavrınıza, kendinizle ilgili algı ve kabulünüze, bütünlüğünüze, değerlerinize ve ilişkilerinize daha yakından bakıp, yeni keşiflere çıkmak istiyorsanız, aşağıdaki alt başlıklar veya dilediğiniz herhangi bir gündem için Koçluk Desteği alabilirsiniz.

  • Bireysel Koçluk
  • Logo- Koçluk
  • İlişki Koçluğu
  • Ebeveyn Koçluğu
  • Yönetici Koçluğu
  • Grup ve Takım Koçluğu