Koçluk

Bireysel Koçluk

Koçluk bireylerin ve kurumların hedeflerine ulaşma yolculuğunda onlarla birlikte yürüyen, içsel potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan ve bu potansiyelleri harekete geçirecek kıvılcımı ateşleyen yaklaşımı ile etkili bir kişisel gelişim ve performans artırma aracıdır. Bireyin kişisel kaynaklarını ve potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışırken, hedef belirleme, strateji planlama, harekete geçme ve yoldaki muhtemel engelleri aşma noktasında destek verir. Bu süreç, bireylerin kendi iç dünyalarına doğru bir yolculuğa çıkmalarına, güçlü yanlarını tanımalarına ve zayıf noktaları üzerinde çalışarak gelişmelerine olanak tanır.

Koçluk, bunu öncelikle danışanla kurduğu güvenli ve yakın ilişki ile yapar. Koç danışanını olduğu haliyle, tüm değerler sistemi ve kültürel alt yapısı ile birlikte sonsuz bir kabulle karşılar. Bu hazır bulunuşluk danışana kendini ifade etmek ve kendi derinlikleri keşfedebilmek için güvenli alanı sağlar. Bu güvenli alanda danışan da kendi bütünlüğünün farkına varır ve ihtiyaçlarını, potansiyelini ve hedeflerini keşfeder. Bu hedeflerin onun için nasıl bir nihai anlama hizmet ettiğini anlaması koçluk sürecinin diğer bir aşamasıdır. Danışan bir kere hedefinin hangi değere, anlama ve yolculuğa hizmet ettiğini anladığında motivasyon başlar ve potansiyel ateşlenir.

Koç bu süreçte uzmanlığına özgü yetkinlikleri ve araçları kullanır. Bu yetkinliklerden en önemli ve vazgeçilmez olanı etkin dinlemedir. Danışanlarını en üst seviyede dinler ve onların söyledikleri kadar söylemediklerini de anlar. Güçlü sorularla yanlarında olduğu bu farkındalık yolculuğunda, danışanlar söylenmeyenleri kendilerinden duyar ve keşif başlar. Bu destekleyici ve cesaret verici ortam sayesinde danışan hayata karşı daha net bir duruş kazanır ve daha cesur adımlar atar.

Kurumsal Koçluk

Bireyler gibi kurumların da güçlenmesi yolunda Koçluk, önemli katkılar sağlamaktadır. Çalışanların kurumun misyon çatısı altındaki birlikteliği onların kurumsal kimliği içselleştirmelerine, aidiyetlerini derinleştirmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına katkıda bulunur. Kurumların yapısındaki ekiplerin ve yönetici kademesinin desteklenmesi üretkenliği destekler ve kurumsal gelişime yardım eder.

Koçluk süreci Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Etik İlkelerine sıkı sıkıya bağlı bir biçimde gerçekleşir. Profesyonel Davranış, Çıkar Çatışmalarından Kaçınma, Gizlilik gibi ICF Etik Davranış Standartlarına bağlı kalınarak bu ilkeler en üst düzeyde tutulur.

Diğer bir önemli nokta, koçluk sürecinin danışmanlık ve psikoterapi gibi destek alanları ile karıştırılmaması gerektiğidir. Koçluk sağlıklı zihinlerle gerçekleşen bir süreçtir. Bu nedenle bireylerin psikoterapiye ihtiyaç duyduğu durumlarda ya da bir danışmanlık hizmeti talep ettiklerinde onları ilgili alanın uzmanına yönlendirmek de koçun önemli bir sorumluluğudur. Bununla birlikte Koçluk psikoloji biliminin belirli seviyedeki çeşitli araçlarını kullanır ve bu araçlar yoluyla danışanı güçlendirmeyi hedefler.

Koçluk Görüşmesi Süreci

Bir koçluk görüşmesinin gündemi herhangi bir konu olabilir. Danışanın hedefleri büyük olsa da görüşmeye getirdiği her bir gündem büyük hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik küçük ama önemli adımlar olacaktır. Sürecin gücü buradadır: küçük farkındalık ve eylemlerin büyük değişimler yaratacağını görmek eşsizdir.

Koçluk süreci en fazla elli dakikalık görüşmeler şeklinde gerçekleşir.  ICF bu sürecin en fazla on görüşme ile sınırlandırılmasını önerir. Online ya da yüz yüze gerçekleştirilebilecek bu görüşmeler danışan ve koçun aynı seviyede durduğu, birbiri ile herhangi bir hiyerarşik ilişki içinde bulunmadığı, açık yüreklilikle iletişim kurdukları ve geri bildirimler verdikleri bir süreç oluşturmaktadır. 

Eğer siz de özel hayatınıza, iş ortamınıza, motivasyon kaynaklarınıza, hayata karşı gelişen tavrınıza, kendinizle ilgili algı ve kabulünüze, bütünlüğünüze, değerlerinize ve ilişkilerinize daha yakından bakıp, yeni keşiflere çıkmak istiyorsanız, aşağıdaki alt başlıklar veya dilediğiniz herhangi bir gündem için Koçluk Desteği alabilirsiniz.

  • Bireysel Koçluk
  • Logo- Koçluk
  • İlişki Koçluğu
  • Ebeveyn Koçluğu
  • Yönetici Koçluğu
  • Grup ve Takım Koçluğu