Kurumsal Koçluk

Bireyler gibi kurumların da güçlenmesi yolunda Koçluk, önemli katkılar sağlamaktadır. Çalışanların kurumun misyon çatısı altındaki birlikteliği onların kurumsal kimliği içselleştirmelerine, aidiyetlerini derinleştirmelerine ve motivasyonlarını artırmalarına katkıda bulunur. Kurumların yapısındaki ekiplerin ve yönetici kademesinin desteklenmesi üretkenliği destekler ve kurumsal gelişime yardım eder.

Koçluk süreci Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Etik İlkelerine sıkı sıkıya bağlı bir biçimde gerçekleşir. Profesyonel Davranış, Çıkar Çatışmalarından Kaçınma, Gizlilik gibi ICF Etik Davranış Standartlarına bağlı kalınarak bu ilkeler en üst düzeyde tutulur.

Diğer bir önemli nokta, koçluk sürecinin danışmanlık ve psikoterapi gibi destek alanları ile karıştırılmaması gerektiğidir. Koçluk sağlıklı zihinlerle gerçekleşen bir süreçtir. Bu nedenle bireylerin psikoterapiye ihtiyaç duyduğu durumlarda ya da bir danışmanlık hizmeti talep ettiklerinde onları ilgili alanın uzmanına yönlendirmek de koçun önemli bir sorumluluğudur. Bununla birlikte Koçluk psikoloji biliminin belirli seviyedeki çeşitli araçlarını kullanır ve bu araçlar yoluyla danışanı güçlendirmeyi hedefler.