Önleyici Yaklaşım

Kişilerin hayatlarındaki birincil ve çok boyutlu bu kaynağın sağlıklı bir biçimde yapılandırılması, sürdürülmesi ve hatta beslenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle bireyleri besleyen bu önemli yapıyı önleyici bir yaklaşımla ele almak yerinde olacaktır. Aile Danışmanlığı tam burada ailelere, olası sorunlar ortaya çıkmadan onları engellemeye çalışmak noktasında destek sağlar. Ailelerin yaşam döngülerinde ne tür deneyimlerle karşılaşacakları, bu deneyimlere nasıl hazırlanmaları gerektiği, döngüye özgü gerilimlerin üstesinden nasıl gelecekleri konularında danışanlar bilgilendirilir ve yaşam döngülerine bilinçli bir biçimde hazırlanmalarına yardım edilir.