Varoluşçu Analiz ve Logo

Koçluk

Varoluşçu analiz ve Logo- Koçluk, insanın yaşamına anlam katma ve içsel bir tatmin bulma yolculuğunu merkeze alan bir destek sürecidir. Varoluşçu Analiz, insanın varoluşsal deneyimlerini ve içsel çatışmalarını anlamaya çalışır. Felsefe ve Psikoloji literatüründe önemli bir yere sahip olan Varoluşçu Analiz, insan hayatındaki dört nihai kaygıyı –ölüm, özgürlük, yalıtım ve anlamsızlık- temel psikodinamikler olarak tanımlar ve bu kaygılarla baş etmenin çabasını gösterir. Kişinin hayatındaki içsel çatışmalar ve paradoksalarla ilgilenen bu alan kişilerin bu dört nihai kaygıdan kaynaklanan çatışmalarına yeni bir bakış açısı getirmeye çalışır.

Logo-koçluk, insanın yaşamındaki anlamı bulma arayışını vurgulayan bir yaklaşımdır. Kaynağını, Avusturyalı psikiyatrist Viktor Frankl tarafından geliştirilen Logoterapi’den alır. Bu terapi yaklaşımı insanın ‘içsel anlam arayışını’ merkeze alır ve kişinin yaşamındaki anlamı bulma çabasına odaklanır. Frankl'a göre, insanın anlam arayışı, içsel bir motivasyon kaynağıdır ve bu arayış, kişinin yaşamındaki her türlü zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Logoterapi, kişinin içsel değerlerini keşfetmesine ve yaşamındaki anlamı bulmasına rehberlik etmek için bir dizi teknik ve strateji kullanır.

Bütün modern terapi çalışmalarında en önemli mesele iç görü kazanmak olagelmiştir. Kadim bilgeliğin ve filozofların da çoğunlukla peşinde koştuğu şey 'kendini bilmek' olmuştur. Kendini ve kendinden ötekilere aktardıklarını bilen kişi için hayat daha yaşanılır olur.

Bu kendini keşfetme sürecinde farkedilen otantik benlik, keşfedilen 'anlam'la canlanır. Nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunun cevabı bu anlamla açığa çıkar.

Logo-koçluk işte tam da bu noktada bu keşif yolculuğuna eşlik eden keyifli bir süreçtir. Nereye gidiyorum, nereye gitmeliyim, ne için gitmeliyim? Otantik benliğimi nasıl fark ederim? Değerlerim neler? Hayatımı yaşanmaya değer kılan anlam ne olabilir? Bu anlam benliğimi nasıl güçlendirmektedir? Hayatı yaşarken kendi elimden nasıl tutarım? Kendimi ve hayatı nasıl kabul edebilirim?

Bu ve bunlar gibi tüm varoluşsal soruların cevaplarını Varolusçu Analiz ve Logoterapi teknikleri yardımıyla arayan Logo-koçluk, günümüz dünyasında anlam karmaşası yaşayan herkes için ve özellikle kendi kimliğini bulma noktasında karmaşa ve panik yaşayan gençler için şahane bir yol arkadaşlığıdır. Otantik benliğini ve varoluşundaki anlamı keşfeden her birey hayatın nadir anlarında deneyimlediği o lezzeti daha sık ve daha yoğun tatmaya başlayacaktır.